Eclairs BAGET KG
2,150.00 Դ

Eclairs BAGET KG.....

Roll BAGET with cinnamon
220.00 Դ

Roll BAGET with cinnamon.....

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ խուրմայով 300գր (հատ)
820.00 Դ

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ խուրմայով 300գր (հատ).....

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ աղի 200գր (հատ)
620.00 Դ

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ աղի 200գր (հատ).....

Cake ZEYTUN SWEET Anthill 400gr
810.00 Դ

Cake ZEYTUN SWEET Anthill 400gr.....

Gata BAGET KG
1,850.00 Դ

Gata BAGET KG.....

Crackers TAMARA 350gr
550.00 Դ

Crackers TAMARA 350gr.....

Gingerbread GRAND CANDY mini KG
580.00 Դ

Gingerbread GRAND CANDY mini KG.....

Croissant DAROINK 350gr
630.00 Դ

Croissant DAROINK 350gr.....

Croissant GRAND CANDY 300gr
630.00 Դ

Croissant GRAND CANDY 300gr.....

Croissant EMMANUEL 300gr
630.00 Դ

Croissant EMMANUEL 300gr.....

Cake DAYAN SWEETS eastern 550gr
810.00 Դ

Cake DAYAN SWEETS eastern 550gr.....

Gingerbread GRAND CANDY KG
640.00 Դ

Gingerbread GRAND CANDY KG.....

Gingerbread ZEYTUN SWEET 300gr
390.00 Դ

Gingerbread ZEYTUN SWEET 300gr.....

Almond cookie ZEYTUN SWEET 300gr
670.00 Դ

Almond cookie ZEYTUN SWEET 300gr.....

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ քաղցր 300գր (հատ)
750.00 Դ

Թխվածքաբլիթ ԼԵՎՐԻՄ քաղցր 300գր (հատ).....

Croissant BAGET with chocolate
290.00 Դ

Croissant BAGET with chocolate.....