Candy FINI 200g
840.00 Դ

Candy FINI 200g.....

Halva AZOVSKAYA sunflower 350g
350.00 Դ

Halva AZOVSKAYA sunflower 350g.....

Halva DRUZHKOVSKAYA 200gr
360.00 Դ

Halva DRUZHKOVSKAYA 200gr.....

Դոնդող ԴրՕտկեր 45գր (հատ)
320.00 Դ

Դոնդող ԴրՕտկեր 45գր (հատ).....

Candy FINI 200g
840.00 Դ

Candy FINI 200g.....

Candy FINI 100g
520.00 Դ

Candy FINI 100g.....

Brittles MISHKINO from seeds 150g
170.00 Դ

Brittles MISHKINO from seeds 150g.....

Candy FINI 200g
840.00 Դ

Candy FINI 200g.....

Halva MISHKINO 500gr
470.00 Դ

Halva MISHKINO 500gr.....

Fruit jelly pieces KG
1,410.00 Դ

Fruit jelly pieces KG.....

Halva AZOVSKAYA 350gr
400.00 Դ

Halva AZOVSKAYA 350gr.....

Candy FINI 200g
840.00 Դ

Candy FINI 200g.....

Brittles MISHKINO from kundzhu 150g
410.00 Դ

Brittles MISHKINO from kundzhu 150g.....

Candy FINI 200g
840.00 Դ

Candy FINI 200g.....

Brittles TIMOSHKA for diabetics 110gr
280.00 Դ

Brittles TIMOSHKA for diabetics 110gr.....

Turkish delight AZOV 300gr
420.00 Դ

Turkish delight AZOV 300gr.....

Halva TIMOSHA 250gr
500.00 Դ

Halva TIMOSHA 250gr.....

Lukum GRAND CANDY KG
1,150.00 Դ

Lukum GRAND CANDY KG.....

Halva ALMATINSKAYA 325gr
380.00 Դ

Halva ALMATINSKAYA 325gr.....

Halva AZOVSKAYA 350gr
400.00 Դ

Halva AZOVSKAYA 350gr.....