Bread BAGET corn
350.00 Դ

Bread BAGET corn.....

Bread BAGET flower
230.00 Դ

Bread BAGET flower.....

Bread BAGET Borodinski
350.00 Դ

Bread BAGET Borodinski.....

Bread BAGET Rogenbrot german
350.00 Դ

Bread BAGET Rogenbrot german.....

Bread BAGET Hrazdan big
230.00 Դ

Bread BAGET Hrazdan big.....

Bread BAGET Fitness buckwheat
350.00 Դ

Bread BAGET Fitness buckwheat.....

Bread BAGET grey with bran
230.00 Դ

Bread BAGET grey with bran.....

Bread FRENCH 400-420gr
210.00 Դ

Bread FRENCH 400-420gr.....

Lavash JAVAKHK 300gr
300.00 Դ

Lavash JAVAKHK 300gr.....

Lavash ZEYTUNI 300gr
280.00 Դ

Lavash ZEYTUNI 300gr.....

Lavash JAVAKHK 300gr
300.00 Դ

Lavash JAVAKHK 300gr.....

Bread HARRY`S 470-515gr
870.00 Դ

Bread HARRY`S 470-515gr.....

Bread SLAVYANSKI 420gr
250.00 Դ

Bread SLAVYANSKI 420gr.....

Lavash SEVANI KG
640.00 Դ

Lavash SEVANI KG.....

Burger bread BAGET
100.00 Դ

Burger bread BAGET.....

Bread Georgian Puri pcs
260.00 Դ

Bread Georgian Puri pcs.....

Bread SEZARE Hrazdan small
180.00 Դ

Bread SEZARE Hrazdan small.....

Bread TAREKANI
300.00 Դ

Bread TAREKANI.....

Lavash ZEYTUNI 630gr
550.00 Դ

Lavash ZEYTUNI 630gr.....

Lavash GARNI 600gr
750.00 Դ

Lavash GARNI 600gr.....